وبلاگ افتابی ها....

من جنگجوی خوبی هستم .... اما .... تو دیگه هدف با ارزشی واسه جنگیدن نیستی!

زبان ارزوها

                                                      flowers                            گل نرگس:DAFFODIL گل مینا:DAISY گل نسترن:EGLANTINE گل لاله:TULIP گل سوسن:LILYL گل سرخ:ROSE گل بنفشه:VIOLET گل یاس:LILAC گل شقایق:CORNPOPPY گل یاسمن:JASMINE گل افتابگردان:SUNFLOWER گل نیلوفر:CONVOLVULUP گل الاله:BUTTERCUP
/ 0 نظر / 8 بازدید
بهمن 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
بهمن 91
1 پست
مهر 91
1 پست
دی 90
1 پست
تیر 90
4 پست
دوست
2 پست
مریم
1 پست
ولنتاین
1 پست
دارکوب
1 پست